İmarsız Alanlardaki Çatı Kurulumları İçin Yeni Esneklik Sağlandı

125 metrekare ile sınırlı kurulumlar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmayacak

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde çatı üstü güneş enerjisi kurulumlarına yönelik yeni bir esneklik sağlayan değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile imar plânı bulunmayan alanlardaki binaların öz tüketim ihtiyaçları ile tarımsal sulama amaçlı tesislerin ihtiyaçları için yapılacak, yüzey alanı 125 m2 ile sınırlı kurulumların yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadıkları hükmü getirildi.

Yönetmeliğin 10’uncu maddesine eklenen bölüm şu şekilde oldu;

Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ile tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için sorumluluk alanına göre il tarım ve orman müdürlüğünden veya orman bölge müdürlüğünden uygun görüş alınmak kaydıyla betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılacak olan panel yüzey alan toplamı 125 m2’yi ve en yüksek noktasının zemin yüzeyine uzaklığı 150 cm’yi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir